mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Een nieuw begin

Een nieuw begin

Tijdens de ledenvergadering van eind januari werd het mortsel-anders bestuur vernieuwd.
De vorige voorzitter, Eddy Cloostermans, kon wegens een nieuwe professionele uitdaging, niet langer de tijd investeren die het voorzitterschap van hem vergde. Hij besliste daarom eind vorig jaar al een stap terug te zetten.

De leden benoemden Rudy Ceulemans (voormalig ondervoorzitter) tot nieuwe voorzitter.Jan Claes, die mortsel-anders ook zal vertegenwoordigen in de preventieraad, wordt de nieuwe ondervoorzitter. Zijn ervaring in het verenigingsleven zal zeker een troef blijken.

Tevens werd Lieve Fierens, de afgevaardigde in de Mortselse OCMW raad, herbevestigd als secretaris.Els Somers werd aangeduid als nieuwe verantwoordelijke voor de activiteiten en ook Lien Konings (cultuur- en bibliotheekraad) en Walter Heiler (milieuraad) zullen mortsel-anders in de toekomst naar buiten toe vertegenwoordigen.

Het vernieuwde mortsel-anders bestuur gaat nu de uitdaging aan om vanuit de oppositie, met de opnieuw verkozen raadsleden Ingrid Meeusen en Naranjo Decamps, Mortsel het nieuwe elan te geven dat het verdient. Op het prioriteitenlijstje staan het dichten van de kloof tussen stadsbestuur en Mortselaar en vooral de heropleving van de winkelas Statielei - Antwerpsestraat.

Op beide vlakken mogen er reeds op korte termijn initiatieven van mortsel-anders verwacht worden!

Verder zal mortsel-anders er van dichtbij over waken dat de vele beloftes, geformuleerd in het zeer ambitieuze bestuursakkoord, wel degelijk binnen de gestelde termijnen gerealiseerd worden. Onze rol in de oppositie zal dan ook streng maar vooral positief - constructief zijn, met de belangen van Mortsel, zijn inwoners en zijn verenigingen op de eerste plaats.mortsel-anders redactie 14-02-2013