mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

De ondertunneling van Mortsel � probleem of oplossing?

De ondertunneling van Mortsel � probleem of oplossing?

De mobiliteit in Mortsel kan al jaren geen enkele Mortselaar onberoerd laten. Vanuit mijn functie als voorzitter van mortsel-anders ging ik dan ook graag in op de uitnodiging van de gouverneur mevrouw Cathy Berx om deel te nemen aan de “Klankbordgroep R11”.

Inleiding

De geschiedenis over de groei van de stad Mortsel oprakelen zou te ver gaan, maar bondig gezegd is Mortsel ontstaan aan twee grote invalswegen naar Antwerpen, één vanuit Lier en één vanuit Mechelen. Gezien de stijgende verkeersdruk betekent dit ondertussen een enorme belasting op onze stad. De manier waarop de huidige (en vorige) coalitie al 12 jaar met deze uitdagingen is omgegaan, tart alle verbeelding. Denken we bijvoorbeeld maar aan het halveren van de capaciteit op de toegangswegen, zonder te voorzien in alternatieven. Dit zorgde voor een enorme toename van het sluipverkeer in de woonwijken, zowel binnen onze stad als bij onze buurgemeenten.
Hoewel iedereen er van overtuigd is dat, na de huidige ingrepen, het hart van de stad er mooier zal uitzien in de toekomst, is het jammer genoeg wel zo dat, alle investeringen ten spijt, Mortsel een groot fileprobleem zal blijven behouden. Dit omdat, ook na afwerking van de huidige projecten, het broodnodige alternatief om doorgaand verkeer uit de stad te mijden, nog altijd ontbreekt.
Het huidige project zal, via de R11 bis, het rondpunt van Wommelgem ondergronds met de op-en afritten van de E19 in Wilrijk verbinden. Tevens zou dan ook de bewuste “verbindingsweg” aangelegd worden die het verkeer vanuit (en naar) Lier rond Mortsel zou leiden om ter hoogte van de luchthaven aan te sluiten op de R11 bis vanwaar de 2 voornoemde knooppunten vlot kunnen bereikt worden.

Klankbordgroep R11

Toen de gesprekken begonnen, bleken de meeste aanwezigen tegenstanders te zijn van het project, al dan niet met serieuze bezwaren en verzuchtingen. De man in de straat denkt er echter meestal anders over. De plannen die nu voorliggen zullen een oplossing bieden voor het fileprobleem in de dichtgeslibde stad Mortsel. Dat er hier en daar nog wat moet gesleuteld worden aan het ontwerp is logisch, maar algemeen werd er toch naar gekeken om het tracé te doen lopen over beschikbare, vrije, gronden. Daardoor moet zo weinig mogelijk worden overgegaan tot onteigeningen. Tevens werd er rekening gehouden met de bewoners van de wijken die grenzen aan dit tracé.
Er werd ook zwaar geargumenteerd tegen het “verdwijnen” van de oude spoorwegberm. Voor het bouwen van de tunnel R11 bis kiest men voor een “cut en cover” systeem wat financieel de goedkoopste oplossing is. Daarom zal deze berm afgegraven worden maar komt er achteraf een volledig nieuw park en groenzone in de plaats. Mits wat goede wil kunnen we gans deze zone behouden voor wandel � en fietspaden en kunnen de “bedreigde” zeldzame gewassen gemakkelijk een nieuwe bestemming vinden. Kortom, als iedereen een beetje water in de wijn doet kan Mortsel terug een gezellige, groene en filevrije, leefbare stad worden.

Conclusie

Verkeersstudies hebben geleerd dat een vlotte doorstroming van het verkeer de meest efficiënte oplossing biedt om files te vermijden en dat dit niet altijd hoeft gepaard te gaan met hoge snelheden. Voor velen is dit de logica zelf, bevestigd door vele voorbeelden uit binnen� en buitenland. Jammer genoeg heeft de huidige meerderheid dit echter nooit willen inzien.
Als de R11 bis en de N10 er komen, zal de coalitie die dit uitvoert, geroemd worden als vernieuwers van Mortsel en niet als zij die Mortsel achterlaten met een lege stadskist en als een stad die tot ver in Vlaanderen gekend is als een plaats waar weggebruikers uren stil staan.

Eddy CloostermansVoorzitter mortsel-anders

mortsel-anders redactie 18-09-2011