mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Bebouwing op de zuidkant van het stadsplein plots verdwenen?

Bebouwing op de zuidkant van het stadsplein plots verdwenen?

Tijdens de afgelopen editie van Feest Op Straat werd met veel trots de maquette voorgesteld van het nieuwe stadsplein. Deze maquette is het werk van de leerlingen van het GTI, die zeer mooi werk hebben geleverd, en blijft nog te bezichtigen in het stadhuis.

Wat ons echter opvalt is dat er nergens een spoor is te bekennen van de geplande gebouwen op de zuidkant van het plein. Uiteraard konden de leerlingen van het GTI hier geen rekening mee houden daar er ook geen sprake is van dit gebouw op de plannen die we terugvinden op de site van de stad Mortsel (http://www.mortsel.be/file_uploads/14149.pdf?_vs=0_N). Dat er op de zuidzijde van het plein nog bebouwing komt blijkt uit de infofolder van de stad Mortsel (http://www.mortsel.be/file_uploads/13316.pdf?_vs=0_N), onder het hoofdstuk “een nieuwbouw met polyvalente kantoren en een stadscafé”.

Waarom wil het stadsbestuur deze bebouwing voor iedereen verborgen houden ? Kan de burger het nieuwe stadsplein in zijn “volledige” uitvoering al ergens bewonderen? Zijn de plannen al concreet ? Het zal gissen blijven, maar de kans is groot dat dit bestuur ook deze beslissing pas in zijn laatste fase aan de burger zal communiceren.

Wetende dus dat er nog extra bebouwing op het plein komt stellen wij ons de volgende vraag. In de notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2011 blijkt onder punt 4. dat er een MEERPRIJS voor materialen van € 800.000,00 werd goedgekeurd op de begroting (http://www.mortsel.be/file_uploads/14782.pdf?_vs=0_N) . Een deel van die “meer”prijs geldt dus ook voor de zone waarop enkele weken, maanden, jaren later een gebouw zal worden gezet. Wij vinden dat een vreemde invulling van het door de coalitiepartners vaak gebruikte zinnetje “goed bestuur”, en zoals bleek uit het verslag van de stadsontvanger heeft dit bestuur al geen financiële ademruimte meer. wij beseffen ten volle dat uit architectonisch oogpunt een grasveldje in het midden van een strak plein een rare aanblik is, maar onder de noemer van kunst kan men veel verkopen.

Vermits het dossier van het stadsplein onder de bevoegdheid valt van het AGB, kunnen we ervan uitgaan dat het stadsplein, met zijn duurdere inrichting, er zal komen zoals beslist, en zullen we enkel met lede ogen de verspilzucht van dit bestuur gade kunnen slaan als de dure tegels worden afgevoerd op vrachtwagens van de aannemer van dit vooralsnog onzichtbare gebouw.

Om af te sluiten nog een definitie uit Van Dale :plein : het; o -en open, onbebouwde ruimte tussen bouwwerken.

Christophe Van Noey
mortsel-anders bestuurslid

mortsel-anders redactie 19-07-2011