mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

"Ze sluiten onze straat af zonder ons te verwittigen"

"Ze sluiten onze straat af zonder ons te verwittigen"

De zitting komt er op vraag van alle oppositiepartijen: mortsel-anders, Open Vld en Vlaams Belang. Op de agenda staan twee punten: de organisatie van de verkeersstromen tijdens de werkzaamheden aan de Liersesteenweg en - verwijzend naar een gaslek - de dreiging van een ramp tijdens de werkzaamheden. De oppostie trekt het huidig rampenplan in twijfel en dan voornamelijk de gebrekkige communicatie die de stad voerde omtrent het gaslek. "De verkeersopstopping en de chaos waren, bij de start van de werkzaamheden, weer volledig", klinkt het. "Pas de ochtend nadien werden de verkeerslichten bijgesteld. Maar ook later in de week bleven ervaringsdeskundigen klagen over de hortende verkeersafwikkeling."

Nog stelt de oppositie zich vragen bij de verkeerslichten ter hoogte van de Mayerlei en het gijzelen van de woonwijk door de Drabstraat af sluiten. Frans De Vos van fitnesscentrum Fanatics Gym in de Drabstraat is óók niet te spreken over de werkzaamheden. "Er was amper of geen communicatie rond het afsluiten van de straat. De stad zou op z'n minst een geste kunnen doen en bordjes kunnen hangen dat we bereikbaar zijn. Ik voel dit al in mijn omzet. Maar de apotheek, het frituur en de dagbladhandel aan de Liersesteenweg, die krijgen enorme klappen. Hoe zou het stadsbestuur reageren als het plots vijf maanden lang geen loon meer zou ontvangen?"

Ook de buurtbewoners roeren zich in de discussie. Onder meer in de Hollandse Tuin, die uitkomt op de Liersesteenweg, is er scherpe kritiek te horen. "Onze straat is een sluipweg geworden voor mensen die naar Mechelen en Lier willen. Terwijl je hier aan beide straatzijdes kan parkeren. Elkaar kruisen is onmogelijk en dat geeft een zeer onprettig en onveilig gevoel", aldus ex-middenstandsvoorzitter en aanspreekpunt in de Hollandse Tuin, Rik Mariën. "We vragen de stad of ze hier een éénrichtingsstraat van wil maken, dringend. Dit zou het sluipverkeer sterk ontmoedigen. Het geeft ook een betere en veilige verkeersinvoeging op de Liersesteenweg richting Lier." Aan het stadsbestuur om komende dinsdag tijdens de extra gemeenteraadszitting tekst en uitleg te verschaffen bij de woelige start van de tweede fase van de werkzaamheden van de tramverlening.
Seppe SLAETS

Gazet van Antwerpen 04-09-2010