mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Kogel is door de kerk: Cantecroy krijgt brug

Kogel is door de kerk: Cantecroy krijgt brug

Zilver Avenue wil op de kasteelsite luxueuze wooneenheden voor senioren bouwen. Tegen het project rees al heel wat verzet. Van omwonenden, die extra verkeersdruk in de wijk van de Gouden Regen vrezen, en vanuit politieke hoek.

De brug waar het om gaat, is volgens de brandweer pure noodzaak. Tegenstanders vreesden dat dit sluipverkeer zou aantrekken. De doorgang kon namelijk tegelijk fungeren als nieuwe toegang voor bewoners en bezoekers.

Maar daar heeft de stad nu iets op gevonden. Er komt ook een poort aan de brug zodat enkel de betrokken hulpdiensten er gebruik van kunnen maken. "Dit is hoe dan ook de slechtst mogelijke plek van de vier voorgestelde alternatieven om deze brug in te planten", beweert Danny Van Clapdurp van Open Vld. "De brandweer moet nu een veel langer traject afleggen dan als de brug zou uitmonden in de Neerhoevelaan."

Ook Mortsel Anders reageert vol onbegrip. "Die brug hoort niet uit te monden in een dichtbevolkte buurt. De andere mogelijkheden zijn niet voldoende onderzocht", vindt fractieleider Naranjo Decamps. Schepen van Openbare Werken Fons Jespers (CD&V) benadrukt dat de voorgestelde inplanting wel degelijk de beste oplossing is. "Bij de andere voorstellen hadden de afdeling Wegen en Verkeer en Monumentenzorg heel grote vragen. Die gesloten poort moet verhinderen dat de buurt daar overgeparkeerd zal geraken. Daarmee komen we tegemoet aan de verzuchtingen van de omwonenden." "Blijkbaar is het voor de brandweermannen niet zo erg dat ze een beetje verder moeten omrijden", voegt burgemeester Ingrid Pira (Groen!) er nog aan toe. "Voor de brandweer is het belangrijkste dat de toegang conform is."

Alle oppositiepartijen stemden tegen de brug. Opmerkelijk was dat ook CD&V-fractieleider en buurtbewoner van Cantecroy, Jos Fierens, zich aansloot bij de meerderheid, terwijl hij zich in het verleden sterk had afgezet tegen de ingrepen rond het project van Zilver Avenue. "Een enorm staaltje van kazakkendraaierij", vindt Decamps. SSlGAZET VAN ANTWERPEN 29-03-2010