mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Nieuw stadsplein Mortsel botst op kritiek

Nieuw stadsplein Mortsel botst op kritiek

Het nieuw te ontwerpen Mortselse stadsplein begint vorm te krijgen. Toch zijn er nog heel wat onduidelijkheden en is de ruimte tot interpretatie groot. De reacties maandag op de infoavond rond het uitvoeringsplan in het stadhuis waren dan ook navenant.

Het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) vult de concrete lijnen in voor het stadsplein zoals die werden opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Mortsel. Voor het plein werd uit een handvol schetsen een definitief voorontwerp gekozen. Op basis daarvan ontwikkelde Igean nu het uitvoeringsplan.

Wat staat er zoal in? Dat het een "levendig stadsplein" moet worden. Een knooppunt van openbaar vervoer met ruimte voor openbaar nut, kantoren, horeca, parkzone en groene buffers, winkels en woonvoorzieningen. Met daarbij ook enkele opmerkelijke elementen zoals een grote ondergrondse parking, een voetgangersbrug achter het stadhuis die Fort IV met het plein moet verbinden, een fietserstunnel onder de Liersesteenweg, de mogelijke bouw van luifels op het plein en het verkeer dat via een soort lus rond het plein wordt geleid.

Tijdsdruk

In feite dus weinig nieuws in vergelijking met het eerste ontwerp. Behalve dat de grootte en de omvang van de bebouwing wat concreter is ingevuld. De bouwlagen op het plein zelf verschillen van drie bouwlagen voor kantoren en gemeenschapsvoorzieningen tot vijf voor de wooncomplexen, met een maximum van zesentwintig wooneenheden.

Op de woonprojectzone aan de parking voor Fort IV spreken de plannen nu over een maximale terreinbezetting van 50% ofwel zo'n 50 woningen, vooral meergezinswoningen en senriorenflats. Hier variļæ½ren de bouwlagen van vier tot zes.

Openbaar onderzoek

In november start het openbaar onderzoek, de bedoeling is dat de gemeenteraad in mei 2009 het groene licht geeft voor het RUP. Dat het een vette kluif wordt voor voor-en tegenstanders, staat na de infoavond van maandag meer dan ooit vast. Wij sprokkelden voor u al enkele reacties.

"Er is niet veel veranderd tegenover het vorige ontwerp", meent Frank Van der Herten van het Actiecomite Red Het Plein. "Waarom leggen ze dit nu al voor? Het lijkt op een smoesje om nadien toch de eigen zin te kunnen doordrijven. Alsof we een blanco cheque moeten tekenen. Wel, dat gaan we niet doen. Sowieso mogen ze van ons massaal veel bezwaarschriften verwachten. Ook al gaan die erg hard op de vorige gelijken."

"Ik denk dat te veel schepenen apart willen scoren", vindt Michel Albertz, voorzitter van oppositiepartij Mortsel Anders. "De nieuwe scholencampus, het parkgebied Oude God, het sportlandschap en dit Stadsplein. Alles hangt samen en toch bestaat er geen globale visie over het geheel. Is het omdat het bestuur in tijdsnood komt, dat ook dit plan er weer snel door moet? Sorry, maar dit RUP is veel te vaag."
Marc Tobback en Ivo Iven van de milieuraad zijn niet mals voor de plannen. "Wij verzetten ons tegen de bebouwing op die parking voor Fort IV. Zelfs al is het maar voor 50%. Die brug kan evenmin. Die tast waardevol natuurgebied aan. En we missen verder nog groene accenten en de nodige rustpunten. Er bestaat te veel onduidelijkheid. Er zijn dringend meer details nodig."

GvA 09-09-2008